EU projekt

‘Mladi umjetnički savjetnici pomažu mladima u bolnicama’

Projekt Kreativnog Sindikata objedinjuje praktične umjetničke radionice sa proizvodnjom 10 edukativnih animiranih filmova koji tematiziraju iskustva djece i mladih u onkološkom liječenju, te se provodi u suradnji sa udrugom Krijesnica.

razdoblje provedbe projekta: 24.4.2018. – 24.7.2019.

vrijednost projekta: 409.864,00 HRK

iznos potpore EU: 348.384,40 HRK

 

CILJEVI PROJEKTA:

  • provedba praktičnih umjetničkih radionica, sa ciljem uključivanja mladih survivora ‘Krijesnica’ – korisnika udruge Krijesnica (djeca i mladi koji su preboljeli maligne bolesti): radionica filmske analize, radionica animacije* – 4 modula, razgovori s umjetnicima – 8 susreta
  • ciljna skupina projekta: mladi 15-25 god
  • proizvodnja 10 kratkih edukativnih animiranih filmova, na osnovi iskustava mladih ‘Krijesnica’ te u suradnji sa medicinskim stručnjacima KBC-a Zagreb i Klaićeve bolnice – filmovi su namijenjeni djeci i mladima u onkološkom liječenju, kao dio psihološke pripreme na pojedine pretrage i faze dijagnostike i liječenja; proizvedeni filmovi biti će distribuirani na bolničke odjele u vidu donacije dječjih tablet-uređaja

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • veća osviještenost o problematici ove ugrožene društvene skupine (djeca i mladi u onkološkom liječenju, kao i mladi koji su preboljeli maligne bolesti)
  • uključenost navedene društvene skupine u kulturno-umjetničke programe (praktične umjetničke radionice), stjecanje novih kreativnih vještina i stvaranje poticajne klime za nove umjetničke inicijative
  • edukativni animirani filmovi kao dio nove prakse i dodatni sadržaj (alat) za psihologe na dječjim onkologijama u Hrvatskoj

voditeljica projekta: Mia Bučević

suradnik na projektu: Matko Amulić

kontakt e-mail adresa projekta: kreativni.sindikat@gmail.com

više o projektu na: facebook page projekta

više o *RADIONICI ANIMACIJE: page RADIONICA

 

relevantne poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Kreativnog sindikata.