EU projekt

‘Mladi umjetnički savjetnici pomažu mladima u bolnicama’

Projekt Kreativnog Sindikata koji objedinjuje praktične umjetničke radionice sa proizvodnjom 10 animiranih filmova.

Animirani filmovi tematiziraju iskustvo djece i mladih u onkološkom liječenju.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

više na: facebook link