produkcija + istraživanje, promocija i prezentacija suvremene audiovizualne produkcije umjetnika + distribucijska platforma

Uz središnju djelatnost – filmsku produkciju, kao logičan slijed razvoja udruge, Kreativni sindikat teži formirati niz vezanih komplementarnih aktivnosti usmjerenih prema istraživanju, razumijevanju, kontekstualizaciji, promociji, prezentaciji, komunikaciji, recentne audiovizualne produkcije hrvatskih suvremenih umjetnika – polazeći od baze radova iz vlastite produkcije, koji će proširiti uključivanjem većeg broja radova i umjetnika koji se bave novim oblicima pokretnih slika – video umjetnosti, animiranog, eksperimentalnog filma, prema stvaranju arhiva i baze podataka, knjižnice videa i dodatne dokumentacije (publikacija, kataloga, literature) – u oblik hibridne institucije koja može funkcionirati kao referentno mjesto distribucije znanja o umjetnicima koji se bave suvremenim oblicima pokretnih slika, umjetničkim radovima i pojavama.

Danas je prostor između vizualnih umjetnosti zasićen različitim hibridnim žanrovima i crossoverima, nastaju nove vrste audiovizualnih djela koja svoje prostore prezentacije podjednako nalaze u institucionalnim kontekstima umjetnosti i kinematografije – muzejima, galerijama, kinima, festivalima.

Kreativni sindikat nizom programskih aktivnosti pozicionira se kao dio kritičke forme i prakse koja ukazuje na pitanja – pozicije umjetnosti i umjetničke produkcije, javne sfere, institucija galerija i muzeja, kinematografije, izlaganja, distribucije i tržišta.

U nedostatku vlastitog prostora aktivnosti su decentralizirane, a realiziraju se suradnjom i gostovanjima.

AKTIVNOSTI:

Istraživanje, promocija, prezentacija, podrška

Inicijativa stvaranja vlastitog malog specijaliziranog arhiva kao prostora posvećenog filmskim/video radovima umjetnika može omogućiti pomoć u istraživanju recentne hrvatske produkcije filma i videa umjetnika, sa ciljem širenja znanja, dostupnosti informacija, te stvoriti uvjete za povećanu vidljivost, prezentaciju i promociju.

Distribucijska platforma

pilot projekt distribucijske platforme _ predstavlja mogućnost pokretanja nove aktivnost udruge Kreativni sindikat. Distribucijska platforma kao komplementaran program osnovnom radu udruge predstavlja uslugu “servisa” umjetnicima i filmašima kao facilitatora u distribuciji, promociji, komunikaciji, dostupnosti umjetničkih radova u kontekstima kinematografije i suvremene umjetnosti – festivali, izložbe u muzejima i galerijama, screening programi

Kroz VIDEOTEKU se programske aktivnosti udruge Kreativni sindikat razvijaju na ideji platforme koja klizi između postojećih aktivnosti produkcije filmskih/video radova i animacije, te dodatanih komplementarnih programa koji nadopunjavaju različite institucionalne i konceptualne međuprostore, predstavljajući prepoznatljivo polazište iz kojeg se nadograđuju i razvijaju neka dosadašnja iskustva, programski interesi i suradnje, kao i realiziraju novi. Stvara se dinamičan, hibridni i fleksibilni organizacijski model – koji se temelji na na suradnji više aktera; kao platforma za razvoj rada umjetnika, kustosa, istraživača i organizacija u cilju afirmacije zajedničkog stvaralačkog potencijala.