Iskusni smo u realizaciji naručenih projekata poput propagandnih filmova kod kojih nastojimo naglasiti njihovu edukativnu i društveno angažiranu vrijednost.

– kampanja povećanja vidljivosti nevladinih udruga i građanskih inicijativa u medijima «GRAK -građanski aktivizam». Izrađen je cjelokupni vizualni identitet kampanje (logotip, plakati, letci…) , te animirana promotivna poruka od 30 sekundi.

– donatorska kampanja prikupljanja sredstava za sadnju stabala na Jadranu «POSADIMO ŽIVOT», udruge Dupinonov san. Surađivali smo na izradi vizualnog identiteta kampanje, te je izrađena animirana promotivna poruka od 20 sekundi.

– kampanja dostupnosti informacija građanima «GRAĐANI IMAJU PRAVO ZNATI», za koju je izrađen cjelokupni vizualni identitet (logotip, plakati, letci…) , te animirana promotivna poruka od 30 sekundi

– dokumentarni film o društvenoj odgovornosti u hrvatskim kompanijama «Naprijed do pobjede» za UNDP