Marko Tadić

MARKO TADIĆ

Marko Tadić (Sisak, 1979.) studirao je na Accademia di belle Arti u Firenzi. Izlagao je na više samostalnih i nizu skupnih izložbi Zagrebu, Ljubljani, Beču, Kasselu, Berlinu, Los Angelesu i New Yorku.
Boravio na studijskim boravcima u Austriji, Njemačkoj i SAD-u. U radu često koristi gotove predmete koji već imaju jasnu funkciju. Svojom intervencijom daje im novo značenje u kontekstu umjetnosti i na neki ih način ih vraća u život. Taj predmet tada dobiva novi smisao i komunicira o sebi i o kontekstu u kojem se nalazi. Dobitnik je nagrade za crtež 28. Salona mladih (Zagreb, 2006.) i Nagrade Radoslav Putar za mlade hrvatske umjetnike (Zagreb, 2008.).

FILMOVI

2014 Until a breath of air