Nika Radić

NIKA RADIĆ

Nika Radić (Zagreb, 1968.) Studirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i povijest umjetnosti na Bečkom sveučilištu, Austrija. Snimila je nekoliko video radova, od kojih je neke izložila kao dijelove galerijskih video instalacija. Sudjelovala je na nekoliko video festivala. Najviše radi kao likovna umjetnica između Zagreba i Beča. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama. Višestuko nagrađivana za svoj umjetnički rad.
NAGRADE

2008 O’ AiR, Milano
2005 Young European Artist, Trieste Contemporanea 2005 Award, Trieste
2003 Nagrada “Radoslav Putar” za mladog umjetnika, Institut za suvremenu umjetnost
1994 ”Arte ad Arta” Prize for young middle European sculptors
1992 Nagrada Zagrebačke banke za diplomski rad

2016. PORUKA