Filmski forum

Projekt   Filmski forum adresira problem zapostavljenosti sustavne implementacije   filmskih kompetencija kod mladih osoba do 25 godina te kroz ciklus online   radionica polaznike osposobljava za samostalnu analizu i interpretaciju   kratkog filma kroz teorijske i praktične zadatke te primjere iz domaće   filmografije. Kroz zajednički rad na otkrivanju jezika filma, preko dubinskih   analiza domaćih ostvarenja te kroz razgovore s umjetnicima, polaznici   radionica će sudjelovati u stvaranju filmskih intervjua s hrvatskim autorima   i autoricama koji će biti snimljeni i objavljeni na mreži.

Razdoblje provedbe projekta: 29.7.2022.-29.6.2023. 

Vrijednost projekta: 354.098,50 HRK

Intezitet potpore: 100% (iz državnog proračuna Republike Hrvatske 15% i iz Europskog socijalnog fonda 85%)

Participativne online radionice strukturirane su kao serija teorijskih predavanja i praktičnih filmskih vježbi koje će se održavati kroz devet mjeseci (15 radionica u trajanju od 2 sata, dvije grupe od 15 polaznica i polaznika, a koje će voditi stručni voditelji). Radionice će se održavati dvaput mjesečno, od listopada do kraja travnja, dok će posljednja radionica biti održana u lipnju.
Projekt namjerava uključiti najmanje 30 mladih u dobi od 15 do 25 godina, svih rodova i iz različitih krajeva Hrvatske, te ispuniti potrebu ove skupine za participacijom u kulturnim i umjetničkim programima,
poboljšat će njihovu filmsku pismenost te će raditi na razvitku njihovih vještina i kompetencija stvarajući dodatnu vrijednost na tržištu rada u koje se trebaju uključiti. Provođenje radionica online te stvaranje u kolaborativnom okruženju, polaznicima će pomoći razviti vještine timskog rada i rada u e-uvjetima koji su učestala okolnost i nužno predznanje u kulturnoj industriji.
Polaznici radionica u projektne aktivnost bit će uključeni na više načina, od kojih je prvi sudjelovanje u vidu aktivnog slušanja i vođenja bilješki. Nadalje, bit će poticani na postavljanje pitanja i raspravu s mentorom i ostalim sudionicima. Obvezne domaće zadaće u kojima će analizirati pojedina djela i autore, formirati pitanja o obrađenom gradivu i sastavljati kratka tekstualna i audiovizualna izlaganja, bit će
komentirane na početku svake radionice od strane cijelog kolektiva. Participativnost mladih najizrazitije će se ostvariti kroz zajedničku pripremu i realizaciju osam filmskim intervjua s autorima čiji su rad prethodno detaljno analizirali.

Relevantne poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Kreativnog sindikata.